ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Basın-Halkla İlişkiler Birimi bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

2005/9585 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Görüntüle

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu                                                                                                                                                                                        Görüntüle

5432 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun                                                                                                                        Görüntüle

Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi                                                                                                                  Görüntüle

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik                                                                           Görüntüle

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No:1)                                                                                                                                                          Görüntüle

Genelge 2004/12                                                                                                                                                                                                                                 Görüntüle

Bilgi Edinme Başvurusu Formları
  Gerçek Kişiler   Tüzel Kişiler
NOT: Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili birimin e-posta adresine yapılabilecektir. Birimlerin e-posta adresi için tıklayınız.

© Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Ekibi