ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ EDİNME BİRİMLERİ EPOSTA ADRESLERİ

BİRİM ADIBİRİM EPOSTA ADRESİ
Rektörlükbilgiedinme@ankara.edu.tr
Genel Sekreterlikbeb-gensek@ankara.edu.tr
Hukuk Müşavirliğibilgiedinme@ankara.edu.tr
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıbeb-imid@ankara.edu.tr
Personel Daire Başkanlığıbeb-personel@ankara.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıbeb-ogrdb@ankara.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığıbeb-bid@ankara.edu.tr
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıbilgiedinme@ankara.edu.tr
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığıbeb-yapiisleri@ankara.edu.tr
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığıbeb-sks@ankara.edu.tr
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığıbeb-kutuphane@ankara.edu.tr
Basımevi Müdürlüğübeb-basimevi@ankara.edu.tr
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğübeb-dsermaye@ankara.edu.tr
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesibeb-dtcf@ankara.edu.tr
Diş Hekimliği Fakültesibeb-dishek@ankara.edu.tr
Eczacılık Fakültesibeb-ecz@ankara.edu.tr
Eğitim Bilimleri Fakültesibeb-egitim@ankara.edu.tr
Fen Fakültesibeb-fenfakultesi@ankara.edu.tr
Hukuk Fakültesibeb-hukuk@ankara.edu.tr
İlahiyat Fakültesibeb-ilahiyat@ankara.edu.tr
İletişim Fakültesibeb-ilef@ankara.edu.tr
Mühendislik Fakültesibeb-muhendislik@ankara.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesibeb-saglikegitim@ankara.edu.tr
Siyasal Bilgiler Fakültesibeb-sbfbilgi@ankara.edu.tr
Tıp Fakültesibeb-ankaratip@ankara.edu.tr
Veteriner Fakültesibeb-vetmed@ankara.edu.tr
Ziraat Fakültesibeb-ziraat@ankara.edu.tr
Devlet Konservatuvarıbeb-audk@ankara.edu.tr
Hukuk Fak. Adalet Meslek Yüksekokulubeb-adaletmyo@ankara.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulubeb-besyo@ankara.edu.tr
Beypazarı Meslek Yüksekokulubeb-beypazari.myo@ankara.edu.tr
Başkent Meslek Yüksekokulubeb-bmyo@ankara.edu.tr
Sağlık Hizmetleri M.Y.O.beb-shmyo@ankara.edu.tr
Kalecik Meslek Yüksekokulubeb-aukmy@ankara.edu.tr
Ev Ekonomisi Yüksekokulubeb-evekonomisi@ankara.edu.tr
Yabancı Diller Yüksekokulubeb-yabdil@ankara.edu.tr
Elmadağ Meslek Yüksekokulubeb-elmadag@ankara.edu.tr
Adli Tıp Enstitüsübeb-adlitip@ankara.edu.tr
Biyoteknoloji Enstitüsübeb-biotek@ankara.edu.tr
Eğitim Bilimleri Enstitüsübeb-ebens@ankara.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsübeb-fbe@ankara.edu.tr
Hepatoloji Enstitüsübeb-hepatoloji@ankara.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsübeb-sagbilens@ankara.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsübeb-sosbil@ankara.edu.tr
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsübeb-tite@ankara.edu.tr
Nükleer Bilimler Enstitüsübeb-nukleer@ankara.edu.tr
Enformatik Bölümü Başkanlığıbeb-enfo@ankara.edu.tr
Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığıbeb-gsb@ankara.edu.tr
Türk Dili Bölümü Başkanlığı beb-turkdili@ankara.edu.tr
Özel Eğitim Araş. Ve Uyg. Merkezibeb-ozeaum@ankara.edu.tr
Türkçe ve Yabancı Dil Araş. Ve Uyg. Merk.beb-tomer@ankara.edu.tr
Osmanlı Tarihi Araş. Ve Uyg. Merkezibeb-otam@ankara.edu.tr
Avrupa Toplulukları Araş. Ve Uyg. Merkezibeb-ataum@ankara.edu.tr
İletişim Araştırmaları ve Uyg. Merkezibeb-ilaum@ankara.edu.tr
Türkiye Coğrafyası Araş. Ve Uyg. Merkezibeb-tucaum@ankara.edu.tr
Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araş. Ve Uyg. Merk.beb-otistik.cocuklar@ankara.edu.tr
Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uyg. Merkezibeb-krizmerkezi@ankara.edu.tr
Onkoloji Araştırma ve Uyg. Merkezibeb-onkomer@ankara.edu.tr
Çevre Sorunları Araştırma ve Uyg. Merkezibeb-csaum@ankara.edu.tr
Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araş.ve Uy.M.
Kadın Sorunları Araştırma ve Uyg. Merkezibeb-kasaum@ankara.edu.tr
Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uyg. Merkbeb-rasat@ankara.edu.tr
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uyg. Merkezibeb-cokaum@ankara.edu.tr
Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araş. Ve Uyg. M.beb-kigaum@ankara.edu.tr
Su Ürünleri Araştırma ve Uyg. Merkezibeb-asaum@ankara.edu.tr
Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma M.beb-agdejam@ankara.edu.tr
Fikri ve Sınai Haklar Araş. Ve Uyg. Merkezibeb-fisaum@ankara.edu.tr
Stratejik Araştırmalar Merkezibeb-stratejik@ankara.edu.tr
Kıbrıs Araştırma ve Uyg. Merkezibilgiedinme@ankara.edu.tr
İnsan Kaynakları Yön.ve Kariyer Dan. Araş.ve Uyg.M.beb-ikdam@ankara.edu.tr
Deprem Araştırma Merkezibeb-adaum@ankara.edu.tr
Sualtı Arkeolojik Araş. Ve Uyg. Merkezibeb-ankusamr@ankara.edu.tr
Uzaktan Eğitim Merkezibeb-ankuzem@ankara.edu.tr
Sürekli Eğitim Merkezibeb-ankusem@ankara.edu.tr
Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÇAUM)beb-acaum@ankara.edu.tr
Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM)beb-agdejam@ankara.edu.tr
Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER)beb-ankamer@ankara.edu.tr
BEYAS Belge Yönetim ve Arşiv Sistemibeb-beyas@ankara.edu.tr
Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezibeb-beyin@ankara.edu.tr
Bilimsel Araştırmalar Merkezi(BAP)beb-bap@ankara.edu.tr
Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğübeb-dsermaye@ankara.edu.tr
GAMA Meslek Yüksekokulubeb-gamamyo@ankara.edu.tr
Gıda Güvenliği Enstitüsübeb-gge@ankara.edu.tr
Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezibeb-gamer@ankara.edu.tr
Haymana Meslek Yüksekokulubeb-hmyo@ankara.edu.tr
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsübeb-hte@ankara.edu.tr
İç Denetim Birimi Başkanlığıbeb-icdenetim@ankara.edu.tr
Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM)beb-akcam@ankara.edu.tr
Kök Hücre Enstitüsübeb-kokens@ankara.edu.tr
Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM)beb-kigaum@ankara.edu.tr
Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER)beb-lamer@ankara.edu.tr
Nallıhan Meslek Yüksekokulubeb-nmyo@ankara.edu.tr
Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezibeb-odaum@ankara.edu.tr
Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezibeb-ppaum@ankara.edu.tr
Stratejik Araştırmalar Merkezibeb-stratejik@ankara.edu.tr
Su Sporları Merkezibeb-suspor@ankara.edu.tr
Su Yönetimi Enstitüsübeb-enstitusu@ankara.edu.tr
Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezibeb-ankusamr@ankara.edu.tr
Süperiletken Teknolojileri Uygulama Ve Araştırme Merkezibeb-staum@ankara.edu.tr
Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezibeb-yasam@ankara.edu.tr
Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezibeb-yebim@ankara.edu.tr

© Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Ekibi