Başvuru Formları


  Gerçek Kişiler   Tüzel Kişiler
NOT: Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili birimin e-posta adresine yapılabilecektir. Birimlerin e-posta adresi için tıklayınız.

© Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Ekibi