İletişim


POSTA İLE YAPILACAK BAŞVURULAR İÇİN ADRES:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Edinme Birimi Degol Caddesi 06100 Tandoğan – Ankara

FAKS İLE YAPILACAK BAŞVURULAR İÇİN:


Faks No: (0 312) 221 16 43
Tel. No: (0 312) 222 85 32 – 212 60 40 / 2200

© Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Ekibi